Jotta asiat voi tehdä uudella tavalla,
tulee ne nähdä uudella tavalla.

Voittajia tulevat olemaan ne, jotka oppivat hyödyntämään luovuutta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, myös tuotekehityksessä.

Bisnesluovuus on kykyä tarkoituksellisesti tuottaa jotakin merkittävästi uutta. Kykyä ajatella itse, laskea yksi siirto enemmän, kyseenalaistaa totutut rajat. Tehdä asioita fiksummin kuin muut. Out-of-the-box-ajattelua. Mind explosion-tekniikoita. Maailmanlaajuista luovien ihmisten verkostoa. Rohkeutta kulkea omaa tietä.

Kuinka on oman toimialasi laita? Kuinka usein syntyy aidosti uusia ideoita ja ratkaisuja? Entä jos yrityksesi voisi luoda tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jollaisia ei ole alallanne koskaan aiemmin nähty?